Informace o souborech cookies

www.agriclub.cz (v tomto dokumentu dále také jako ”naše webové stránky”) jsou provozovány společností Syngenta Czech s.r.o., IČO: 45146365, se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8308 (dále také jako “Syngenta” nebo “my”).

Stejně jako většina ostatních vlastníků webových stránek používáme soubory cookie, abychom uživatelům našich webových stránek poskytli co nejlepší zážitek. Níže uvádíme další informace o souborech cookie, které používáme, jejich účelu, jak je přijmout nebo odmítnout a odstranit je ze zařízení a další informace

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka stáhne do zařízení uživatele, když tuto webovou stránku navštíví. Cookies pomáhají webům mimo jiné rozpoznat zařízení uživatele při příští návštěvě daného webu.

Jak přijmout, odmítnout nebo smazat soubory cookie?

Při přístupu na naši webovou stránku z jakéhokoli prohlížeče nebo zařízení zobrazujeme uživatelům banner. Banner poskytuje možnost přijmout nebo odmítnout soubory cookie (s výjimkou souborů cookie, které jsou nezbytně nutné pro provoz našeho webu).

Uživatelé mohou smazat údaje o prohlížení (včetně souborů cookie) ze svého prohlížeče podle možností a pokynů, které jejich prohlížeč poskytuje.

Naše webové stránky používají některé soubory cookie třetích stran (např. Google Analytics). Uživateli poskytujeme odkazy na zásady cookies a zásady ochrany osobních údajů třetí strany, aby uživatel mohl porozumět způsobu, jakým bude třetí strana používat soubory cookies.

Naše webové stránky používají následující typy souborů cookies:

  • Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých webová stránka nemůže správně fungovat. Jsou nezbytné, aby webová stránka poskytovala funkci nebo službu, kterou uživatel požaduje. K umístění tohoto typu souboru cookie na jeho zařízení není nutný souhlas uživatele.
  • Statistické cookies umožňují analýzu nebo měření chování uživatele na webové stránce, včetně měření dopadu reklam a analýzy toho, kam uživatelé klikají. To se provádí za účelem vylepšení webu a pomoci vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s jejich webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace. Mohou to být naše soubory cookie nebo třetí strany (viz definice níže). K umístění tohoto typu souboru cookie na jeho zařízení je nutný souhlas uživatele.

Cookies třetích stran a naše cookies

  • Naše cookies jsou takové, které jsou na zařízení uživatele ukládány z našich webových stránek (Syngenta).
  • Cookies třetích stran jsou umístěny do zařízení uživatele některými funkcemi povolenými na našich webových stránkách a jsou poskytovány subjektem, který není společností Syngenta (dále jen „třetí strana“). S údaji získanými prostřednictvím souborů cookie nakládá třetí strana. My (Syngenta) však můžeme také používat informace poskytované soubory cookie třetích stran (např. Google Analytics).

Dočasné a trvalé cookies:

  • Dočasné cookies obsahují informace, které jsou uloženy v dočasné paměti a jsou následně vymazány po dokončení relace nebo zavření webového prohlížeče. Soubory cookie relací ukládají informace, které uživatel zadal, a sledují pohyb uživatele na webu.
  • Trvalé soubory cookie zůstanou v zařízení uživatele v závislosti na jejich typu, maximálně však 2 roky.

Osobní údaje:

Některé soubory cookie na našem webu používají osobní údaje, jako je IP adresa uživatele.

Zpracování osobních údajů bude v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na https://www.agriclub.cz/disclaimers/personal-data-policy-cz/. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, abyste se dozvěděli více o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jak nás můžete kontaktovat.

Pokud jde o soubory cookie třetích stran, podívejte se také na zásady souborů cookie a zásady ochrany osobních údajů příslušných třetích stran, které vám jsou dostupné.

Mezinárodní přenosy osobních údajů:

Osobní údaje můžeme předávat příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Jakékoli takové předávání bude provedeno v souladu s právními požadavky pro tyto přenosy.

USA: Přijímáme vhodná opatření, abychom zajistili, že osobní údaje předávané organizacím třetích stran v USA budou přiměřeně chráněny tím, že zajistíme, že přijímající organizace přijala standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Více informací je k dispozici zde https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Skupina Syngenta: Osobní údaje předáváme společnostem skupiny Syngenta se sídlem mimo EHP, včetně naší mateřské společnosti Syngenta AG se sídlem ve Švýcarsku. Jsme schopni v souladu se zákonem předávat osobní údaje společnostem skupiny Syngenta, protože země byly Evropskou komisí považovány za země zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů nebo protože máme uzavřeny smlouvy o předávání údajů v rámci skupiny schválené Evropskou komisí. Více informací o těchto ujednáních naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Mezinárodní předávání osobních údajů třetími stranami:

O všech mezinárodních přenosech osobních údajů uskutečněných třetími stranami uvedenými v těchto zásadách používání souborů cookie se můžete dozvědět v jejich příslušných zásadách ochrany osobních údajů.

Souhlas:

Pro některé soubory cookie potřebujeme získat váš souhlas jakožto uživatele. Bez souhlasu uživatele můžeme ukládat pouze takové cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování našich stránek. U všech ostatních cookies potřebujeme před uložením na vaše zařízení mít váš souhlas. Souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Všechny běžné internetové prohlížeče umožňují použití cookies vypnout. Návod k vašemu prohlížeči vás nasměruje správným směrem. Nezapomínejte prosím, že s vypnutými cookies se může významně narušit funkcionalita některých prvků webu Agriclub.